62P1173

Nygade 2-4-6

Bebyggelsen er beliggende med facade mod Nygade og sidehus mod Helenestræde.

De ældste optegnelser stammer fra de gamle brandtaksationer og viser, at de ældste dele af ejendommen er fra mindst 1761 og opført som bindingsværk med højbindingsværk med højstolpekonstruktion, hvilket vil sige, at de lodrette stolper er gennemgående fra bundrem til toprem.

Der forefindes kun enkelte bygninger i Danmark med denne konstruktion som særligt kan ses på gårdsiden.

Ejendommen der var i meget stærk forfald blev i 1984 overdraget til fonden fra Arbejdernes Landsbank. Samtidig fik fonden et tilskud på kr. 400.000,- til istandsættelse.

Samme år blev der i samråd med Skov- og Naturstyrelsen samt Randers kommunes beskæftigelsesudvalg iværksat istandsættelse af facader, døre, vinduer og tag.

Sideløbende med den udvendige istandsættelse blev der i 1985 iværksat indretning af boliger i ejendommen.

Ejendommens restaurering blev afsluttet og ibrugtaget i 1986, og ejendommen fremtræder i dag som et godt eksempel på, at ældre bevaringsværdige bygninger godt kan bevares i sin oprindelige bygningshistoriske skikkelse og samtidig anvendes til moderne boligformål.

Ejendommen var også den første ejendom som fonden totalrenoverede så man kan sige at det var istandsættelse/restaurering af denne ejendom som satte gang i den senere udvikling af fonden til det den er i dag.

Gennemførelsen blev gennemført henholdsvis som et beskæftigelsesprojekt og boligforbedringsplan i.h.t. byfornyelsesloven så udover de 400.000,- kr. fra Arbejdernes Landsbank blev der ydet støtte fra både stat og kommune.

Projektering blev forestået af D.A.I. Gruppen i Randers.

Arealer

Grundareal: 376 m2
Bebygget areal 215 m2
Boligareal 405 m2

Boligstørrelser

Nr. 2 102 m2 3 værelser
Nr. 4 st. 94 m2 3 værelser
Nr. 4. 1.sal 94 m2 3 værelser
Nr. 6. st.th. 37 m2 1 værelse
Nr. 6. st.tv. 89 m2 2 værelser

 • 62P1173
 • 62P1174
 • 62P1180
 • 62P1184
 • 62P1187
 • 62P1189
Webdesign: BUCHS AS