Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune

 62P1269

Brødregade 25

Bygningen er en tidligere blandet bolig- og erhvervsbygning med butikker ud mod Brødregade. Inden renovering indeholdt ejendommen 2 boliger. Øvrige arealer blev anvendt til erhvervsformål.

Bygningen er fredet. Ifølge inskriptionen på porthammeren (overliggeren over porten) er bygningen opført år 1663. Forhuset er opført i bindingsværk. Sidehuset er muret og pudset.

I 1990 erhvervede Fonden bygningen og foretog en omfattende restaurering, således at bygningen i dag fremtræder i sin oprindelige form.

Bygningen indeholder 3 erhvervslejemål og 6 boliger. Restaureringen blev udført i samarbejde med fredningsstyrelsen (nu Slots- og Kulturstyrelsen).

Arealer

Grundareal: 429 m2
Bebygget areal: 284 m2
Boligareal: 409 m2
Erhvervsareal: 126 m2

Boligstørrelser

st-01 63 m2 2 værelser
st-02 73 m2 2 værelser
01-03 63 m2 2 værelser
01-04 70 m2 2 værelser
01-05 71 m2 2 værelser
01-06 69 m2 2 værelser

Erhverv

1. Erhvervslejemål 25 m2
2. Erhvervslejemål 174 m2
3. Erhvervslejemål 164 m2

 • 62P1265
 • 62P1268
 • 62P1269
 • 62P1272
 • 62P1275
 • 62P1278
 • 62P1280
 • 62P1281
Webdesign: BUCHS AS