62P1269

Brødregade 25

Ejendommen er en tidligere blandet bolig og erhvervs-ejendom med butikker mod facaden til Brødregade. Inden renovering indeholdt ejendommen 2 boliger. De øvrige arealer blev anvendt til erhvervsformål.

Ejendommen er omfattet af bygningsfredningsloven. Ifølge inskriptionen på porthammeren (overliggeren over porten) er ejendommen opført år 1663. Forhuset er opført i bindingsværk. Sidehuset er muret og pudset.

I 1990 erhvervede fonden ejendommen og iværksatte en omfattende restaurering, således at ejendommen i dag fremtræder stort set i det ydre i samme form som ved opførelsen.

Bygningen indeholder i dag 3 moderne butikslokaler og 5 moderne boliger. Restaureringen blev udført i samarbejde med fredningsstyrelsen, der også ydede kontant tilskud til restaureringen. Ejendommen blev istandsat som en boligforbedringsplan i.h.t. lov om byfornyelse, d.v.s. at både stat og kommune ydede tilskud til gennemførelsen.

Arealer

Grundareal: 429 m2
Bebygget areal: 284 m2
Boligareal: 409 m2
Erhvervsareal: 126 m2

Boligstørrelser

st-01 63 m2 2 værelser
st-02 73 m2 2 værelser
01-03 63 m2 2 værelser
01-04 70 m2 2 værelser
01-05 71 m2 2 værelser
01-06 69 m2 2 værelser

Erhverv

1. Erhvervslejemål 25 m2
2. Erhvervslejemål 174 m2
3. Erhvervslejemål 164 m2

 • 62P1265
 • 62P1268
 • 62P1269
 • 62P1272
 • 62P1275
 • 62P1278
 • 62P1280
 • 62P1281
Webdesign: BUCHS AS