62P1245

Houmeden 15

Bebyggelsen er beliggende med facade mod Houmeden i bindingsværk i syv fag og grundmuret sidehus mod Vester Kirkestræde. Da fonden overtog ejendommen i 1993 var den i meget stærkt forfald og prisen var da også kun 100.000 kr.

Ejendommen havde stået tom i længere tid, men var tidligere blevet anvendt til butik.

Straks efter overtagelsen i 1993 blev der udført visse sikringsarbejder for at bevare bygningen . Blandt andet blev der lagt nyt tegltag. I 1995/1996 blev ejendommen restaureret for i alt 3.5 mio. og indeholder i dag 1 attraktiv butik og 3 moderne boliger.

Billede før restaurering

I forbindelse med restaureringen blev den oprindelige svalegang mod gården genetableret og danner rammer om et lille hyggeligt gårdmiljø og et "kik" til Sct. Mortens kirke.

Projektering har været forestået af arkitekt Maa. Bjarne Bang Madsen, Randers. Ejendommen har en fremtrædende placering i den vestlige ende af gågaden – Houmeden – og er i sin fremtræden bevaringsværdig.

Arealer

Grundareal: 180 m2
Bebygget areal: 133 m2
Bolig areal 253 m2

Houmeden 15

Erhverv butik 127 m2

Boligstørrelser

Vester Kirkestræde 1
1-2 84 m2 3 værelser
1-1 99 m2 3 værelser
1-3 70 m2 2 værelser

  •  62P1238
  •  62P1242
  •  62P1245
  •  62P1248
Webdesign: BUCHS AS