62P1295

Adelgade 10

Bebyggelsen er beliggende med facade mod Adelgade og sidehus mod Laurentiigade.

Bebyggelsen er et større ejendomskompleks der indtil istandsættelsen blev anvendt til erhverv og indeholdt 1 bolig til den tidligere ejer.

Bebyggelsen mod Adelgade blev opført i 1865 med butik og bolig.

Efter ildebrand år 1891 blev facadebygningen udvidet med 1 etage og i 1906 blev en overvejende del af sidehuset og baghuset indrettet som afholdshotel. I forbindelse med at fonden i 1998 erhvervede ejendommen blev der foretaget opdeling af grunden, således at på grundstykket mod Laurentiigade og den bagerste del af grunden blev opført ny bebyggelse som boliger efter lov om ungdomsboliger.

Fonden erhvervede således kun forhuset mod Adelgade.

Umiddelbart efter overtagelsen iværksattes indretning af 1 butik i stueetagen mod Adelgade og 6 ældrevenlige boliger, hvortil Randers kommunes socialforvaltning har anvisningsret.

Gennemførelsen blev udført som en boligforbedringsplan i.h.t. lov om byfornyelse d.v.s. både stat og kommune har ydet støtte til projektet.

Gårdanlægget i bebyggelsens midte er fælles for de 2 ejendomme. Projektering blev forestået af D.A.I. gruppen i Randers.

Arealer

Grundareal: 429 m2
Bebygget areal: 284 m2
Boligareal: 409 m2
Erhvervsareal: 126 m2

Boligstørrelser

st-01 63 m2 2 værelser
st-02 73 m2 2 værelser
01-03 63 m2 2 værelser
01-04 70 m2 2 værelser
01-05 71 m2 2 værelser
01-06 69 m2 2 værelser

  •  62P1295
  •  62P1296
  •  62P1303
Webdesign: BUCHS AS