62P1227

Vestergrave 48

Ejendommen er beliggende med facade mod Vestergrave. Ejendommen er opført i bindingsværk i 2 etager med uudnyttet tagetage.

Opførelsen er sket 1649 og bygningen blev fredet 1919. Bygningen fremtræder i dag næsten i sin oprindelige skikkelse bl.a. er døre, vinduer og bindingsværk originalt.

Når man ser bygningen ser den rimeligt velholdt ud, men ved nærmere undersøgelse viser det sig at den trænger stærkt til en gennemgribende restaurering.

Det er således Fondens håb at der indenfor en begrænset tid kan skaffes midler til restaurering, således at dette unikke bygningsværk kan bevares til glæde for vore efterkommere.

Bygningen har i de sidste mange år været anvendt til antikvitetsforretning af den tidligere indehaver Buchwald, som overdrog ejendommen til fonden i januar 1999 men stadig boede og drev forretning indtil september 2003.

I dag er der 1 bolig og 1 galleri i bygningen.

Arealer

Boligareal: 120 m2 5 værelser
Erhverv: 100 m2 2 lokaler

 • 62P1223
 • 62P1226
 • 62P1227
 • 62P1232
 • 62P1229
 • 62P1235
Webdesign: BUCHS AS