MG 9899

Vestergrave 42

Ejendommen er beliggende med facade mod Vestergrave og sidehus mod Lille Rosengård. Ejendommen er opført i år 1600 og fredet år 1919. Ejendommen er opført som bindingsværk i 1 etage med udnyttet tagetage.

I sin oprindelse har bygningen formentlig været opført som bolig/værksted for 2 familier, men har de sidste årtier været anvendt til lager af forskellig art. Igennem mange år var bygningen stærkt nedslidt, og i 1989 indledte fonden forhandlinger om overtagelse.

Forhandlingerne førte til at ejendommen blev overtaget af fonden i 1995 for kr. 290.000,-.

Med tilsagn om tilskud fra Skov og Naturstyrelsen samt støtte fra Randers kommune blev en total restaurering iværksat, og bygningen fremstår i dag i det væsentlige i sin oprindelige skikkelse med alle sine små skævheder. Restaureringen blev afsluttet i sommeren 1996.

Projektering blev forestået af arkitekt M.a.a. Bjarne Bang Madsen, Randers.

Ejendommen indeholder 1 erhvervslejemål på 143m2, fordelt på stueetage og tagetage.

 • MG 9877
 • MG 9879
 • MG 9888
 • MG 9899
 • MG 9911
 • MG 9913
 • MG 9918
 • MG 9920
Webdesign: BUCHS AS