62P1180

Vores virke

Fonden er en selvejende non-profit erhvervsdrivende fond, der som hovedformål har at sikre og bevare fredede og bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune. Fonden køber, istandsætter og administrerer ca. 50 bolig- og erhvervslejemål.

I 1961 etableredes en fond til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune, og i årene 1961 - 1964 var budgettet på 2.388 kr./år. Nu ejer fonden 10 ejendomme med 43 boliger og 8 erhvervslejemål, hvoraf langt det meste er smukt renoveret.

Webdesign: BUCHS AS