Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune

 62P1269

Brødregade 25

Bygningen er en tidligere blandet bolig- og erhvervsbygning med butikker ud mod Brødregade. Inden renovering indeholdt ejendommen 2 boliger. Øvrige arealer blev anvendt til erhvervsformål.

Bygningen er fredet. Ifølge inskriptionen på porthammeren (overliggeren over porten) er bygningen opført år 1663. Forhuset er opført i bindingsværk. Sidehuset er muret og pudset.

I 1990 erhvervede Fonden bygningen og foretog en omfattende restaurering, således at bygningen i dag fremtræder i sin oprindelige form.

Bygningen indeholder 3 erhvervslejemål og 5 boliger. Restaureringen blev udført i samarbejde med fredningsstyrelsen (nu Slots- og Kulturstyrelsen).

Arealer

Grundareal: 429 m2
Bebygget areal: 284 m2
Boligareal: 327 m2
Erhvervsareal: 278 m2

Boligstørrelser

Brødregade 25A forhuset, lejlighederne er placeret på 1 sal

Lejlighed 1: 52 m2 2 værelser
Lejlighed 2: 53 m2 2 værelser
Lejlighed 3: 72 m2 2 værelser

Brødregade 25B sidehuset, lejlighederne er placeret på 1.sal

Lejlighed 4: 68 m2 2 værelser
Lejlighed 5: 82 m2 2 værelser

Erhverv

Erhvervslejemål 1:  118 m2
Erhvervslejemål 2: 20 m2
Erhvervslejemål 3: 140 m2

 • 62P1265
 • 62P1268
 • 62P1269
 • 62P1272
 • 62P1275
 • 62P1278
 • 62P1280
 • 62P1281
Website by Buchs