Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune

 62P1180

Fondens virke

Fonden er en selvejende non-profit erhvervsdrivende fond, der som hovedformål har at sikre og bevare fredede og bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune. Fonden køber, istandsætter og administrerer 43 boliger og 9 erhvervslejemål.

I 1961 etableredes en fond til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune, og i årene 1961 - 1964 var budgettet på 2.388 kr./år. I dag ejer fonden 9 ejendomme med 43 boliger og 9 erhvervslejemål, hvoraf alle er smukt renoveret.

Website by Buchs