Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune

 62P1245

Houmeden 15 / Vestre Kirkestræde 1

Bebyggelsen ligger med facade ud mod Houmeden i bindingsværk i syv fag og grundmuret sidehus mod Vester Kirkestræde. Da Fonden overtog ejendommen i 1993 var den i stærk forfald.

Bygningen blev tidligere anvendt til butik, men havde stået tom i længere tid.

Efter overtagelsen i 1993 blev der udført en række sikringsarbejder for at bevare bygningen . Blandt andet blev der lagt nyt tegltag. I 1995/1996 blev bygningen restaureret for i alt 3.5 mio. og den indeholder i dag 1 erhvervslejemål og 3 boliger.

I forbindelse med restaureringen blev den oprindelige svalegang mod gården genetableret og danner i dag ramme om et lille hyggeligt gårdmiljø og et "kik" til Sct. Mortens kirke.

Projektering har været forestået af arkitekt Maa. Bjarne Bang Madsen, Randers. Bygningen har en fremtrædende placering i den vestlige ende af gågaden Houmeden. Bygningen er ikke fredet, men bevaringsværdig.

Arealer

Grundareal: 180 m2
Bebygget areal: 133 m2
Bolig areal 248 m2

Erhverv: 127 m2

Boligstørrelser

Vester Kirkestræde 1, placeret på 1. sal
Lejlighed 1: 99 m2
Lejlighed 2: 79 m2 
Lejlighed 3: 70 m2 

Houmeden 15
Erhvervslejemål 127 m2

  •  62P1238
  •  62P1242
  •  62P1245
  •  62P1248
Website by Buchs