Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune

 62P1173

Nygade 2-4-6

Bygningerne ligger med med facade mod Nygade og sidehus mod Helenestræde.

De ældste optegnelser stammer fra de gamle brandtaksationer og viser, at de ældste dele af bygningen er fra 1761 og opført som bindingsværk med højbindingsværk med højstolpekonstruktion.

Der findes kun enkelte bygninger i Danmark med denne konstruktion. Konstruktionen kan tydeligst ses på gårdsiden.

De faldefærdige bygninger blev i 1984 overdraget til Fonden fra Arbejdernes Landsbank. Samtidig fik Fonden et tilskud på kr. 400.000,- til istandsættelse.

Samme år blev der i samråd med Skov- og Naturstyrelsen, samt Randers Bommunes beskæftigelsesudvalg iværksat istandsættelse af facader, døre, vinduer og tag.

Sideløbende med den udvendige istandsættelse blev der i 1985 indrettet 5 boliger i bygningerne.

Bygningernes restaurering blev afsluttet 1986, og bygningerne fremtræder i dag som et godt eksempel på, at bevaringsværdige bygninger kan bevares i deres oprindelige bygningshistoriske form og samtidig anvendes til boligformål.

Projektering blev forestået af D.A.I. Gruppen i Randers.

Arealer

Grundareal: 376 m2
Bebygget areal 215 m2
Boligareal 417 m2

Boligstørrelser

Lejlighed 1: 103 m2 
Lejlighed 2: 94 m2 
Lejlighed 3: 94 m2 
Lejlighed 4: 89 m2 
Lejlighed 5: 37 m2 

 • 62P1173
 • 62P1174
 • 62P1180
 • 62P1184
 • 62P1187
 • 62P1189
Website by Buchs