Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune

 62P1255

Storegade 11-13

Bygningerne er delt i 2 matrikelnumre men fungerer og drives som en ejendom. Begge bygninger har facaderne mod Storegade. Begge bygninger er fredede.

Storegade 11, Bødkergården, er opført ca. 1650 og ombygget med bl.a. svalegang 1741. Baghuset er opført ca. 1800.

Bygningerne blev fredet 1919. Storegade 13, Niels Ebbesens Hus, Forhuset (de 10 sydligste fag) er opført ca. 1643. De 3 nordligste fag ca. 1741.

Storegade 13, Niels Ebbesens Hus er et af de få velbevarede renæssancebygninger i Danmark og bygningen har stor betydning for bygningshistorien i Danmark. Efter forhandlinger blev bygningerne overtaget af Fonden den 1. juni 1975.

Begge bygninger var i stærkt forfald og der blev straks iværksat udskiftning af tag for at sikre bygningerne mod vandskader. På grund af Fondens økonomi blev det nødvendigt at udskyde en reel restaurering.

I marts 1985 blev der mulighed for tilskud fra kommunen og Fredningsstyrelsen, og herefter blev der gennemført en omfattende restaurering. Restaureringen blev gennemført i perioden februar 1986 til september 1987. Projekteringen blev forestået af Dansk Arkitekt og Ingeniørkontor i Randers.

Bygningerne fremtræder i dag som et godt eksempel på renæssancens byggeskik. Niels Ebbesens Hus er i dag en af flere velbevarede bindingsværksbygninger i Randers. Huset har stor historisk værdi og betragtet som Fondens flagskib. Bygningerne indeholder i dag 11 boliger og 2 erhvervslejemål.

 

Arealer

Storegade 11 – Bødkergården

Grundareal: 339 m2
Bebygget areal: 704 m2 (sammen med Storegade 13)
Boligareal: 446 m

Erhvervsareal: 164 m2  

Storegade 13 – Niels Ebbesens Hus

Grundareal: 759 m2
Bebygget areal: 704 m2 (sammen med Storegade 11)
Boligareal: 445 m2

Erhvervsareal: 268 m2  

Boligstørrelser

Storegade 11, Bødkergården (placeret i forhuset/sidehuset) på 1. sal
Lejlighed 1: 108 m2
Lejlighed 2: 75 m
Lejlighed 3: 40 m2
Lejlighed 4: 91 m2
Lejlighed 5: 65 m2
Lejlighed 6: 67 m2
Erhverv 1: 164 m2

Storegade 13, Niels Ebbensens Hus (placeret i forhuset/sidehuset på 1 sal (2 lejligheder i stueetagen, hvoraf den ene er i 3 etager den anden i 2 etager)
Lejlighed 7: 108 m2
Lejlighed 8: 70 m
Lejlighed 9: 68 m2
Lejlighed 10: 92 m2
Lejlighed 11: 107 m2
Erhverv 2: 268 m2

  •  62P1251
  •  62P1255
  •  62P1258
  •  62P1261

Website by Buchs